Adwokat Prawo karne wrocław

50-430 Wrocław, ul. Stacha Świstackiego 15/10

NIP: 5492166110

https://kancelariapawlowska.pl

Poszukujesz we Wrocławiu adwokata od prawo karnego? Znajomością złożonych przepisów, procedur oraz strategii obrony legitymują się prawnicy związani z Kancelarią Adwokackiej Katarzyny Pawłowskiej. Doświadczeni mecenasi dbają  o pełnię przysługujących każdemu obywatelowi  praw i najkorzystniejszą w danym przypadku wykładnię przepisów.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu obrony oskarżonego i reprezentuje go od momentu zatrzymania, uczestnicząc we wszystkich czynnościach postępowania. Sporządza wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe zwolnienie i warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności. Reprezentuje też oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym.

Sprawy realizowane są z precyzją merytoryczną i formalną oraz odpowiedzialnością za wynik. 

 

2019-01-10 14:59:43

Firma Wielobranżowa Ściskpol

64420 Kwilcz, ul. Miłostowska 26

Adwokat Paweł Borowski

53611 Wrocław, ul. Krupnicza 13

EKO Woda Filtracja Sp. z o.o.

50424 Wrocław, ul. Krakowska 37-45 E