Kancelaria notarialna w Poznaniu

61-853 Poznań, ul. Wierzbowa 5/2

NIP: 6661946786

https://notariuszszafranska.pl/

Sporządzanie aktów notarialnych to jedna z najczęściej wykonywanych czynności w kancelariach notarialnych. Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej.

Formy aktu notarialnego wymagają m.in. następujące czynności prawne:

  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości,
  • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania,
  • oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny,
  • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
  • umowa spółki komandytowej,
  • statut spółki komandytowo-akcyjnej,
  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • statut spółki akcyjnej.

Jak informuje na swojej stronie internetowej notariuszszafranska.pl znana kancelaria notarialna w Poznaniu, w dniu podpisania aktu notarialnego należy mieć przy sobie wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach oraz dowody tożsamości.

2018-02-02 15:31:21

Studio Brzoza

60111 Poznań, ul. Kordeckiego 54

Manager Piotr Mowczun

62030 Luboń, ul. Jachtowa 3

AR-FIZ

60101 Poznań, ul. Przybyszewskiego 44A