Pozwolenie na emisję gazów i pyłów

31-232 Kraków, ul. Wolfganga Amadeusa Mozarta 23/13

NIP: 9452079594

https://prohabitat.com.pl/

Urządzenia, jakimi są suszarnie, czy kotły grzewcze, to instalacje emitujące do powietrza różnego rodzaju substancje. W momencie, gdy taka emisja odbywa się w sposób zorganizowany, przykładowo z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej, wówczas wprowadzanie substancji do powietrza wymagać będzie specjalnego pozwolenia. Należy jednak zaznaczyć, że dla niektórych instalacji taki dokument wymagany jest również wtedy, gdy emisja odbywa się w sposób niezorganizowany. Pozwolenie na emisję to propozycja pochodząca od firmy Prohabitat.

Nie trzeba ubiegać się o nie w niektórych instalacjach lub też momencie, gdy służą one badaniu nowych procesów lub produktów przez okres nieprzekraczający dwóch lat, lub, gdy wytwarzane substancje nie zostały objęte dopuszczalnymi poziomami. Pozwolenie to jest absolutnie niezbędne w przypadku:

  • młynów spożywczych,
  • produkcji, której wydajność wynosi mniej niż 1 mg w ciągu doby,
  • części kotłów energetycznych opalanych olejem napędowym, koksem, słomą, węglem i drewnem,
  • mielenia i suszenia węgla,
  • produkcji wapna palonego.

2019-04-11 14:19:13

F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew

32731 Żegocina, ul. Żegocina 5

Relaks Misja - biuro podróży

31504 Kraków, ul. Lubicz 24

ALAN MED Gabinet Masażu

30128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 1