Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks  • Badanie testamentu

60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6/0

NIP: 7811881937

http://www.analityks.com.pl

Dzięki wsparciu, jakie świadczy Analityks Sp. z o. o., można w krótkim czasie zweryfikować autentyczność istotnych dla klienta dokumentów. Z takiej opcji coraz częściej korzystają zarówno osoby prywatne, jak i instytucje publiczne, także te, które zajmują się na co dzień sprawami o podłożu kryminalnym, cywilnym lub wyjaśniającym sprawy majątkowe.

Popularnym rodzajem pomocy, z której również można skorzystać w ramach pracy wspomnianego wykonawcy, jest też kompleksowe badanie testamentu, najczęściej wykonywane już po śmierci osoby, która go spisała. Pozwala wychwycić karalne próby wyłudzenia środków pieniężnych lub innych korzyści przez osoby do tego nieupoważnione.

Opisywany wyżej realizator dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym, służącym do analizy przedstawionych próbek oraz kompetentną kadrą specjalistów grafologów i analityków pisma. 

2021-03-18 00:00:00

Studio Brzoza

60111 Poznań, ul. Kordeckiego 54

Royal Shop

60-105 Poznań, ul. Kopanina 54

AR-FIZ

60101 Poznań, ul. Przybyszewskiego 44A