Notariusze mosina

62-050 Mosina, ul. Poznańska 2/0

NIP: 7773349547

https://kancelaria-mosina.pl/

Kancelaria notarialna jest miejscem, do którego udają się przede wszystkim osoby planujące sprzedać lub nabyć nieruchomość. To właśnie tam podpisuje się różnego rodzaju umowy sprzedaży, akty małżeńskie, umowy majątkowe i nie tylko. Notariusze w Mosinie i innych miejscowościach sporządzają również protokoły, wypisy i odpisy, a więcej informacji na temat ich działalności znajduje się na stronie kancelaria-mosina.pl. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, co oznacza, że jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej oraz dokonywania czynności z poszanowaniem wszystkich interesów swoich klientów.

Swoim podpisem powoduje, że zwykłe pisma stają się urzędowymi dokumentami, przez co ciąży na nim dość duża odpowiedzialność. Do zadań notariusza zalicza się między innymi:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • przygotowywanie wyciągów dokumentów oraz projektów aktów na żądanie stron,
  • przechowywanie danych, dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych klientów,
  • przygotowywanie testamentów oraz intercyz.

2020-01-09 00:00:00

Studio Brzoza

60111 Poznań, ul. Kordeckiego 54

Royal Shop

60-105 Poznań, ul. Kopanina 54

AR-FIZ

60101 Poznań, ul. Przybyszewskiego 44A