Kancelaria małopolskie

43--15 Bieruń, ul. Turystyczna 1/0

NIP: 5492202975

https://bierunnotariusz.pl

Założycielką tej kancelarii jest Magdalena Płachta-Baścik, będąca osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Kontaktują się z nią między innymi osoby planujące sprzedaż lub zakup nieruchomości, lecz nie tylko. Kancelaria współpracuje z mieszkańcami Małopolski i zapewnia terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Specjalistka dochowuje tajemnicy zawodowej i dba o to, by poufne informacje przekazywane w trakcie spotkań były dobrze strzeżone.

Podpis notariusza sprawia, że pisma stają się oficjalnymi dokumentami urzędowymi, które mogą być wykorzystywane w sądach lub innych instytucjach. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem aktów, protokołów oraz poświadczeń. Na życzenie klientów tworzy także wyciągi dokumentów i przechowuje papiery wartościowe, czeki oraz pieniądze, które do nich należą.

2021-10-25 00:00:00

HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski

43316 Bielsko-Biała, ul. Giewont 16

Grupa DrewHome Sp. z o.o. Sp. k.

34300 Żywiec, ul. Komorowskich 29

EuroFrance

43305 Bielsko-Biała, ul. Ks.Brzóski 127