Marta Łanoch FoodMedLaw • Znakowanie produktów spożywczych

01-158 Warszawa, ul. Agawy 11/12

NIP:

https://foodmedlaw.pl

Kancelaria FoodMedLaw zajmuje się szeroko rozumianą tematyką przepisów, regulujących konkretne branże w rozumieniu typu produktów. Jak się okazuje, niektóre artykuły dostępne w sprzedaży posiadają specyficzne otoczenie prawne, w których funkcjonują. Co za tym idzie, pojawiają się pewne wyzwania, którym zdecydowanie łatwiej sprostać przy wsparciu specjalistów. Zespół prezentowanej kancelarii pomaga wytwórcom między innymi w należytym opisywaniu towarów.

Przykładem jest znakowanie produktów spożywczych, które jest uregulowane konkretnymi przepisami zarówno na poziomie krajowym, jak też unijnym. Na tym gruncie pojawia się termin prawa żywnościowego, na które składają się przepisy zawarte w różnych aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski. Dzięki fachowej pomocy każdy z producentów będzie wiedział, jak właściwie oznakować poszczególne wyroby.

2021-10-09 00:00:00

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58

Macromedica Centrum Medyczne

00754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 26

ArtTap

05270 Nadma , ul. Rzeczna 77A